Behandelingen voor spraak- en taalproblemen, stemstoornissen, gehoorstoornissen en slikproblematiek in o.a. Roosendaal

Logopediepraktijk Verkade heeft de kennis in huis.


Bij Logopediepraktijk Verkade werkt logopedist Liesbeth Verkade. Zij heeft meer dan 20 jaar werkervaring en weet veel over diverse behandelingen van spraak- en taalproblemen, stemstoornissen, gehoorstoornissen en slikproblematiek. Samen met de patiënt of het patiëntnetwerk kijk ik naar de eventuele stoornis en welke behandeling daarbij gewenst is.

Neem contact met ons op

Stoornissen

Onze logopedist vindt bij uiteenlopende stoornissen de behandeling die bij uw specifieke situatie aansluit:

  • Vertraagde spraakontwikkeling
  • Nasaliteitsstoornis
  • Slissen en lispelen
  • Hyperventilatie
  • Broddelen
  • Afasie
  • A.L.S. (Amyotrofische Lateraal Sclerose)
  • Dysartrie
  • Verbale ontwikkelingsdyspraxie

Gehoorstoornissen

Bij slechthorendheid (aangeboren of verworven), doofheid op latere leeftijd en een middenoorontsteking biedt de logopedist handvatten. Het streven is om deze stoornissen zo min mogelijk het dagelijks leven te laten verstoren. We bieden ondersteuning bij het verminderen van een eventuele taalachterstand, het aanleren van een goede uitspraak en het leren van spraakafzien of liplezen.

Stemstoornissen

Bij verschillende soorten stemstoornissen biedt een logopedist uitkomst. Bij een zwakke stem, stembandverlamming en heesheid zijn verschillende therapieën te bedenken die verlichting bieden. Denk aan ademhalingsoefeningen, advies over uw houding of advies over hoe uw stem te sparen. 

Eet- en drinkstoornissen

Psychomotore retardatie, slikstoornissen en afwijkende mondgewoonten zijn enkele eet- en drinkstoornissen. Dit kan worden verholpen door met oefeningen de tong, lippen en andere spieren rondom de mond en hals te oefenen of te versterken.

Taalstoornissen

Ook bij een taalstoornis kunt u gebaat zijn bij een logopedist. Vertraagde spraak- en taalontwikkeling van kinderen, verstaanbaarheid van meertalige volwassenen en kinderen of taalstoornissen bij dementie vallen onder deze noemer. Wij behandelen deze stoornissen op uiteenlopende wijzen.

Gespecialiseerd in:

Prelogopedie

Voor de taalontwikkeling van kinderen kan er ook behoefte zijn aan een logopedist. Bij de hele kleine kinderen tussen 0 en 1 jaar kunnen wij helpen bij het goed eten en slikken. Liesbeth Verkade is onze ervaren specialist.

Slikrevalidatie

Het komt voor dat er opnieuw moet worden geleerd hoe te slikken. Na een halsoperatie, verlamming of herseninfarct en bij bepaalde spierziektes ondersteunt de logopedist u hierbij. Dit is de specialisatie van Liesbeth Verkade.

Kinderen met TOS

Liesbeth Verkade heeft veel ervaring in het behandelen van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). In de behandeling wordt samen met ouders/verzorgers en met school gekeken wat het kind nodig heeft. Hierin wordt intensieve samenwerking met de leerkracht gezocht, om de doelen zo goed mogelijk af te stemmen op de schoolsituatie.

OMFT

OMFT staat voor Oro Myo Functionele Therapie. Steeds vaker verwijzen tandarts en orthodontist, patiënten door voor deze therapie. Afwijkende mondgewoonten kunnen ervoor zorgen dat de tanden scheef gaan staan of dat er wordt geslist. Door middel van OMFT worden deze afwijkende mondgewoonten afgeleerd. Liesbeth Verkade is gespecialiseerd in deze vorm van therapie.

Logopedie bij een autisme stoornis

De behandeling van een patiënt met een autisme stoornis verloopt anders dan de reguliere behandeling. Mensen met autisme hebben meer behoefte aan structuur. Ook houden we rekening met de taalervaring en taalverwerking, die bij deze patiënten anders verloopt. Liesbeth Verkade heeft veel ervaring in deze manier van behandelen.